12|04|2024

Haarlem Campus bezoekt MAAK

In de Koepel is de SRH Haarlem Campus gevestigd, waar internationale studenten hun universitaire studies volgen. Eén van deze studies is de master Applied Sustainability Management, waar Liesbet Hanekroot lesgeeft. Om praktijkervaring op te doen en een breed inzicht te krijgen in duurzame toepassingen, brachten de studenten een bezoek aan MAAK Haarlem. Na een presentatie over het terrein en de ontwikkelingen van het C-district, volgden bedrijfsbezoeken. Zo maakten ze kennis met de robotisering en toepassingen van geprint beton bij Neolithic, ontdekten ze het belang van materialen en toepassingen die onze gezondheid bevorderen bij Enz Remake, en maakten ze kennis met CRDL, een duurzame sociale innovatie die diepgaande verbindingen tot stand kan brengen.

Text in English:

Haarlem Campus visits MAAK
The SRH Haarlem Campus is located in the Koepel, where international students pursue their university studies. One of these programs is the master’s in Applied Sustainability Management, taught by Liesbet Hanekroot. To gain practical experience and a broad understanding of sustainable applications, students visited MAAK Haarlem. Following a presentation on the premises and the developments of the C-district, they embarked on company visits. They acquainted themselves with robotics and applications of printed concrete at Neolithic, discovered the importance of materials and applications that promote our health at Enz Remake, and were introduced to CRDL, a sustainable social innovation that can foster profound connections.

maak-haarlem-bezoek studenten haarlem campus-9-april-2024

 

Volg onze social media kanalen Facebook, Instagram en LinkedIn