C-district

Doorontwikkeling tot innovatiehub
Het MAAK terrein is sinds 2014 in ontwikkeling tot hub voor innovatieve en circulaire bedrijvigheid. De gemeente Haarlem en de initiatiefnemers MAAK Haarlem en 3D Makers Zone hebben geconstateerd dat er potentie ligt om het gebied samen verder te ontwikkelen. Op 28 februari 2022 hebben de betrokken partijen een intentieovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over het gezamenlijk doorontwikkelen van het terrein tot het kloppend hart van de Innovatiehub C-district: een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen dat zich richt op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie en duurzaamheid. Die versnelling komt tot stand door kennis te delen en partijen te laten samenwerken. Gezamenlijk wordt gezocht naar innovatieve oplossingen en worden technologische projecten (door)ontwikkeld. Het C-district als plek is daarmee een toegankelijke proeftuin voor het regionale bedrijfsleven.

Hierbij is de aandacht gericht op:

  • Circulaire economie, innovatieve maakindustrie, smart industry, digitalisering
  • Maatschappelijke vraagstukken (gezonde economie, circulariteit, klimaatadaptie)
  • Het creĆ«ren van nieuwe bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid
  • Innovatieve producten die ook op grote schaal gemaakt kunnen worden, zodat er relevante maatschappelijke impact is
  • Bedrijven uit Haarlem, de regio en Metropoolregio Amsterdam
  • Innoverende MKB, development afdelingen van bedrijfsleven, startups, kennisinstellingen

De gemeente draagt in ieder geval de eerste 10 jaar actief bij aan het (door)ontwikkelen, uitbouwen, organiseren en borgen van de het C-district.

Lees hier meer over het C-district

C-district en MAAK-terrein
De ontwikkeling van het C-district biedt de kans om met het MAAK terrein een volgende fase tegemoet te gaan: naar een duurzaam, hoogwaardig en aantrekkelijk werkgebied.

district-maak-haarlem-3dmz-gemeente-haarlem