Wat is MAAK?

Innovatief en circulair
MAAK Haarlem is een inspirerende plek voor en community van innovatieve en circulaire maakbedrijven in Haarlem. Deze maakbedrijven zijn de MAAKers. Zij houden zich bezig met (een mix van) de volgende thema’s:

 • nieuwe maaktechnieken
 • biobased materialen
 • energie transitie
 • circulair
 • gezondheidszorg
 • sociaal maatschappelijk
 • design
 • klimaatadaptatie
 • ambacht
 • workshops
 • mobiliteit
 • smart technology

Door materialen te recyclen of te upcyclen dragen zij bij aan het verminderen van afval en het besparen van energie. Maar ook door het ontwerpen van producten die duurzaam, modulair en aanpasbaar zijn. Nieuwe en ‘smart’ technieken geven hierin nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen producten uiteindelijk langer meegaan, makkelijker gerepareerd worden en beter aansluiten bij de behoeften van de gebruikers.

De community
Naast dat de MAAKers als bedrijf zijn gevestigd op het MAAK terrein vormen zij ook een MAAKers community. Door te leren van elkaars ervaringen, best practices en innovaties (kruisbestuiving) en door samen te werken kan de maakindustrie sneller innoveren en circulair worden. Voor en door de community is er een actieve programmering zoals: borrels, events, lezingen, rondleidingen, het betrekken van onderwijsinstellingen, mediacampagnes etc.

De faciliteiten
Het MAAK terrein moet een inspirerende en fijne werkomgeving zijn voor de MAAKers. Hiervoor is er extra aandacht voor bijeenkomst- en ontmoetingsplekken, een gezonde groene omgeving, ruimte voor experiment en ontspanning, mobiliteitsoplossingen en gezamenlijke voorzieningen.

 

Ambacht

Ambachten zijn een belangrijke schakel in de circulaire maakindustrie, omdat ze gebruik maken van lokale materialen, traditionele technieken en duurzame praktijken. Ambachtslieden kunnen producten creëren die lang meegaan, hersteld kunnen worden en aangepast kunnen worden aan de behoeften van de gebruikers. Zo dragen ze bij aan het verminderen van afval, het verlengen van de levensduur van materialen en het versterken van de lokale economie.

Biobased

Biobased materialen zijn materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur. Ze zijn hernieuwbaar, wat betekent dat ze weer kunnen aangroeien of worden geproduceerd. Biobased materialen zijn duurzaam, gezond en herbruikbaar of biologisch afbreekbaar.

Circulair

Circulaire maakindustrie is een manier van produceren en verkopen waarbij producten en onderdelen zo lang mogelijk worden gebruikt, hergebruikt en gerecycled. Het doel is om grondstoffen, energie en afval te besparen en de impact op het milieu te verminderen.

Design

Design vormt de brug tussen creativiteit en technologie. Designers kunnen nieuwe oplossingen bedenken voor bestaande problemen, of nieuwe kansen creëren voor duurzame en sociale impact. Design kan ook de gebruikerservaring verbeteren, de esthetiek verhogen en de waarde toevoegen van producten en diensten die door de maakindustrie worden geleverd.

Energietransitie

Energie transitie is het proces van het veranderen van de manier waarop we energie opwekken, gebruiken en verdelen. Het doel van energie transitie is om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Gezondheidszorg

Door nieuwe technologieën, materialen en processen te ontwikkelen, kan de maakindustrie bijdragen aan betere, duurzamere en goedkopere oplossingen voor medische uitdagingen. Te denken valt aan slimme protheses, bioprinting, robotica of kunstmatige intelligentie.

Klimaatadaptatie

Het ontwerpen, produceren en leveren van producten en diensten kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve oplossingen voor waterbeheer, energiebesparing, en duurzame mobiliteit.

Mobiliteit

Door nieuwe technologieën en materialen te ontwikkelen, kunnen fabrikanten schonere, duurzamere, veiligere en efficiëntere voertuigen produceren. De mobiliteit van de toekomst vraagt om een nauwe samenwerking tussen de industrie, de overheid en de kennisinstellingen.

Nieuwe Maaktechnieken

Nieuwe maaktechnieken zijn methoden om producten of materialen te creëren of te veranderen met behulp van innovatieve technologieën. Voorbeelden van nieuwe maaktechnieken zijn 3D-printen en lasercutting. Deze technieken bieden nieuwe mogelijkheden om ideeën tot leven te brengen.

Smart Technology

Digitale toepassingen kunnen de industrie slimmer, efficiënter en duurzamer maken. Denk bijvoorbeeld aan robots, sensoren, big data, kunstmatige intelligentie en internet of things. Smart technologie kan een belangrijke rol spelen voor de circulaire economie, die streeft naar het minimaliseren van grondstofgebruik, afval en emissies door het sluiten van kringlopen.

Sociaalmaatschappelijk

De circulaire economie gaat niet alleen over het milieu. Het gaat ook over het creëren van sociale waarde, zoals werkgelegenheid, inclusie, participatie en welzijn. Sociaal maatschappelijke thema’s zoals armoede, ongelijkheid, discriminatie en mensenrechten hebben invloed op de manier waarop mensen omgaan met grondstoffen en producten.

Workshop

Workshops bieden de mogelijkheid om experts, professionals, onderzoekers en belanghebbenden samen te brengen om ideeën uit te wisselen, problemen op te lossen, samen te werken en te leren van elkaar. Workshops kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden, netwerken en vertrouwen die nodig zijn voor een innovatieve en circulaire maakindustrie.