Toekomst

Ontwikkelingen C-district
Samen met de gemeente Haarlem en de 3D Makers Zone wordt de locatie verder uitgebouwd tot de fysieke uitvalsbasis van de toekomstbestendige innovatie hub: het C-district. Met deze ontwikkeling gaat het MAAK terrein een volgende fase tegemoet.

Verduurzaming gebouwen
De voormalige gebouwen van de gemeentewerf uit de jaren 30 vormt een kenmerkend gebouwcluster. Voor het behoud hiervan zullen de gebouwen op korte termijn verduurzaamd moeten worden. Dit vergoot het comfort, verlengt de levensduur en verlaagt het energieverbruik.

Energienet
De energievoorziening van het terrein wordt grondig gemoderniseerd. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk net-onafhankelijkheid. Hiervoor wordt geïnvesteerd in elektriciteit opwekking, opslag en ‘peak-shaving’. Het systeem moet worden voorbereid op all-electric uitbreiding van de gebouwen.

Intensivering grondgebruik
Op het terrein zullen nog meer, binnen het thema verhuurbare, bedrijfsruimtes en atelierruimtes worden toegevoegd. Door het intensiever ruimtegebruik zal er ook intensivering van aanwezige kennis ontstaan en daarmee versterking van het concept. Gestreefd word om het aantal MAAK bedrijven in 10 jaar uit te breiden van ca. 40 naar ca. 130. Hiervoor zal er ca. 8000m2 bedrijfsruimte worden toegevoegd. Door stapeling van bedrijfsruimtes zal verdichting op het terrein plaatsvinden met behoud van de reeds ingezette vergroening van het terrein (klimaattuin en bos). Uiteraard zal de uitbreiding een voorbeeld zijn van innovatief en circulair bouwen (biobased, demontabel, etc.). In de ontwikkelingen op het terrein worden ook diverse ‘shared facilities’ meegenomen.

Hoogwaardig en aantrekkelijk werkgebied 
Alle bestaande en nieuwe ruimtes blijven gegroepeerd rondom de twee groene pleinen. Hiermee dragen wij bij aan de klimaatbestendigheid van het bedrijventerrein, creëren wij een gezonde en prettige werkomgeving en bieden wij plaats voor ontmoeting en verbinding. Hierdoor wordt het bedrijventerrein een hoogwaardig en aantrekkelijk werkgebied, ook voor jong talent.

Deze investeringen in de ‘hardware’ van het terrein gaan hand in hand met de programmatische doorontwikkeling van het C-district (de ‘software’).