15|05|2024

Vlas proefkavel bij MAAK Haarlem

Wist je dat je voor het maken van één theedoek een vierkante meter vlas nodig hebt? Hoeveel meters heb je dan nodig voor beddengoed en kleding van één persoon? Met het proefveld van The Linen Project wil MAAK Haarlem je bewust maken van onze huidige productiemethoden, het gebruik van grondstoffen en de noodzaak van nieuwe ecosystemen.

The Linen Project is opgezet om te onderzoeken of het mogelijk is om de lokale productie van vlas en linnen nieuw leven in te blazen. Het is een gezamenlijk initiatief van onder andere ArtEZ Master Fashion Design, Crafts Council Nederland en de WUR. Dit jaar verbouwen meer dan 800 locaties in Nederland 1m² vlas en werken samen aan dit onderzoek.

MAAK Haarlem maakt deel uit van het C-district, een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen gericht op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie en duurzaamheid. Dit wordt bereikt door kennis te delen, samen te werken en te zoeken naar innovatieve oplossingen. Het C-district fungeert ook als een toegankelijke proeftuin voor het regionale bedrijfsleven.

Het verduurzamen en circulair maken van onze productie van consumentenartikelen is een van de nationale transitieagenda’s voor een circulaire economie. Gemeente Haarlem heeft circulair en duurzaam textiel opgenomen in haar actieprogramma en werkt met een koplopergroep aan bewustwording en beschikbaarheid van circulair en duurzaam textiel.

Meer over The Linen Project

The Linen Project onderzoekt of het mogelijk is om in Nederland op een duurzame manier de lokale productie van vlas, linnen en (linnen)producten nieuw leven in te blazen. Het is inmiddels bekend dat de mode-industrie ingrijpend moet veranderen. De huidige markt is voornamelijk gericht op economische groei en financieel gewin, wat resulteert in goedkope productie, lagere kwaliteit en inwisselbaarheid van producten. Deze realiteit lijkt onstuitbaar, maar daardoor verliezen we de connectie met de oorsprong van de producten die we dagelijks gebruiken en met onszelf.

Gelukkig zien we ook een tegenbeweging. (Jonge) mensen hebben steeds meer belangstelling om verbinding te maken met de productieprocessen achter de producten die ze dagelijks gebruiken. Er is groeiende interesse in kleinschalige, lokale productie, ambachtelijkheid, traceerbaarheid, eerlijkheid, circulariteit en duurzaamheid.

Vlas is van oudsher een gewas dat in Nederland wordt verbouwd. Het linnen uit de Lage Landen stond bekend als van de hoogste kwaliteit ter wereld. Een goed gevulde linnenkast vertegenwoordigde lange tijd een aanzienlijk kapitaal. Met The Linen Project streven we naar de ontwikkeling van nieuwe economische, sociale en culturele ecosystemen, en willen we het vitale belang van biodiversiteit benadrukken. Vlas is een zogenaamd wisselteeltgewas en kan eens in de zeven jaar op hetzelfde stuk land worden verbouwd.

We vertellen nieuwe verhalen over landbouw, geschiedenis, erfgoed, (landschaps)architectuur, mode, voedsel, ambacht, design, hedendaagse kunst, economie en innovatieve bedrijfsvoering. Want de wereld verandert. We zijn meer dan ooit digitaal verbonden, maar waar zijn we geworteld? Hoe kunnen we opnieuw verbinding maken met diepgewortelde menselijke waarden en eeuwenoude kennis en kunde? The Linen Project onderzoekt en activeert de economische levensvatbaarheid van de vlasteelt, vlasverwerking en kleinschalige linnenproductie in Nederland.

Meer informatie over The Linen Project is hier te vinden.

Volg onze social media kanalen Facebook, Instagram en LinkedIn