19|04|2023

U+ heeft B Corp™ certificering

U+ mag zichzelf een ‘Certified B Corporation™’ (B Corp™) noemen. Dit is een internationale certificering voor bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld met oog voor mens, milieu en maatschappij. Met de B Corp™ certificering behoort U+ tot een wereldwijd netwerk van inspirerende organisaties die bijdragen aan een duurzame en verantwoorde samenleving zoals Patagonia, Dopper en Ben & Jerry’s. Een waardevol collectief dat toejuicht om zelf onderdeel van de verandering te zijn.

U+ missie
Bij U+ geloven ze dat iedereen het recht heeft om duurzame keuzes te maken. Daarom is hun missie om verandering te inspireren en duurzame(re) producten voor iedereen toegankelijk te maken. Ze ontwikkelen functionele en betaalbare producten die kwaliteit combineren met duurzaamheid, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een positieve impact te maken op onze planeet. Door voortdurend te streven naar het verminderen van onze eigen ecologische voetafdruk en klanten te helpen hetzelfde te doen, werken ze aan een mooiere en verantwoorde toekomst voor ons allemaal. Hun missie sluit goed aan bij hetgeen B Corp™ voor staat: ‘Benefit for all’, een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie en samenleving.

Hoe word je een B Corp?
B Corps™ zijn bedrijven die vrijwillig hoge standaarden nastreven op het gebied van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Om dit te meten start het proces om B Corp™ te worden met een grondige impactmeting van het gehele bedrijf aan de hand van meer dan 300 vragen die zijn opgedeeld in de vijf B Corp™ pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Als je een score behaalt van 80 of hoger, wordt je bedrijf gecertificeerd als B Corp™. Elke drie jaar wordt elk bedrijf opnieuw beoordeeld en gecertificeerd. Dit nodigt uit om continu te verbeteren en ambitieuze doelen te blijven stellen.

De kracht van verbondenheid
Met het behalen van het B Corp™ certificaat laat U+ zien dat ze zich verbinden aan het maken van een positieve, duurzame impact op alle vlakken. Dit hebben zij ook in hun statuten vastgelegd, want ze geloven dat ze zelf de verandering moeten zijn die ze in de wereld willen zien. B Corp™ certificering is hiervoor het startpunt. Samen met de andere B Corps™ zet U+ zich ons in voor een mooiere en verantwoorde toekomst voor ons allemaal.

 

Volg onze social media kanalen Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.