1|03|2022

Startschot voor innovatie hub in Haarlemse Waarderpolder

Het MAAK terrein is sinds 2014 in ontwikkeling tot hub voor innovatieve en circulaire bedrijvigheid. De gemeente Haarlem en de initiatiefnemers MAAK Haarlem en 3D Makers Zone hebben geconstateerd dat er potentie ligt om het gebied samen verder te ontwikkelen. Er ligt nu een intentieovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over het gezamenlijk doorontwikkelen van het terrein tot het kloppend hart van het grotere C-district. In dit gebied in de zuidwesthoek van het Waarderpolder moeten, door het bieden van een toegankelijke proeftuin aan het regionale bedrijfsleven, technologische projecten op het gebied van circulariteit en duurzaamheid worden ontwikkeld. De gemeente draagt in ieder geval de eerste 10 jaar actief bij aan het (door)ontwikkelen, uitbouwen, organiseren en borgen van de het C-district.

De intentieovereenkomst is op maandag 28 februari, om 16:30 door de betrokken partijen ondertekend bij de 3D Makers Zone op het MAAK terrein (Oudeweg 91-95 Haarlem). Namens de gemeente Haarlem heeft wethouder Economie Robbert Berkhout zijn handtekening gezet.

Robbert Berkhout (wethouder Economie) zet zijn handtekening onder de intentieovereenkomst. Daarnaast staan Hans van Eeden (MAAK Haarlem) en Herman van Bolhuis (3D Makers Zone).