24|03|2023

MAAK Haarlem bezoekt Sectie C

MAAK Haarlem is volop in ontwikkeling. Een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen bij een andere hub. We gingen we op bezoek bij Sectie C

MAAK, zelf een circulaire hub, huisvest al jaren innovatieve en circulaire MAAKers en groeit de komende jaren door met nog meer werkplekken en de ontwikkeling van het C-District. Om de kruisbestuiving en synergie tussen MAAKers en de stad nog beter te faciliteren leren we van andere hubs. Sectie C, bekend van de Dutch Design Week, is zo een plek. Anne Ligtenberg gaf ons een rondleiding en vertelde over hun ecosysteem van waarden en de samenwerking met de grondeigenaren, de gemeente en partners in de stad. Heel waardevol om zo samen met Spaarnelanden en het team van Waarderpolder Parkmanagement inspiratie op te doen.

Volg onze social media kanalen Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.