MAAK biedt:
podium circulaire initiatieven 

MAAK Haarlem geeft circulaire initiatieven in de regio Kennemerland extra ruimte. Dat doet ze niet alleen door het aanbieden van kantoor- en bedrijfsruimten voor circulaire maakbedrijven, maar ook door het debat podium, de MAAK arena, in 2020 gratis ter beschikking te stellen voor presentaties, workshops en meetups die betrekking hebben op het thema circulariteit in relatie tot de innovatieve maakindustrie.

MAAK stelt de MAAK arena kosteloos ter beschikking met inachtneming dat het gebruik van de ruimte een openbaar karakter heeft en dat zowel geïnteresseerden van buiten als ondernemers direct betrokken bij het MAAK terrein toegang hebben tot een dergelijke initiatief.

Zou je gebruik willen maken van de mogelijkheid een bijeenkomst te organiseren op het leukste maakterrein van Noord-Holland en wil je jouw event speciale media aandacht meegeven neem dan contact op met Melanie Breed (melanie@maakhaarlem.nl), de communicatie specialist van MAAK. Je kunt ook direct boeken via de website. Houd bij het boeken van de MAAK arena in acht dat het maximaal aantal bezoekers 40 bedraagt. Boek je direct, vermeld dan ook dat het gaat om een circulair thema en dat je graag gebruik maakt van het speciale aanbod om de MAAK arena hiervoor kosteloos te gebruiken. Koffie, thee of speciale wensen op het gebied van catering kunnen ook verzorgd worden. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden. Wil je hierover meer weten neem dan contact op met Jolijn van Beukering van SMAAK (info@smaakhaarlem.nl), zij kan je er alles over vertellen.

MAAK wil graag mooie circulaire verbindingen ondersteunen, ze kijkt dan ook met veel interesse uit naar de eerste gebruikers voor dit bijzondere Haarlemse initiatief.

Volg de MAAK Haarlem social media kanalen Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Deel dit bericht: