14|07|2021

Interviewserie: Teun en Eelco | TZO

Teun en Eelco | TZO

“We hebben net een sensor, een testopstelling, in de klimaattuin van MAAK geplaatst.”

In ruimte E-0.2 is het bedrijf TZO op het MAAK Haarlem terrein gevestigd. Daar zijn Teun en Eelco dagelijks te vinden. De sensors, gateways en het beeldscherm voor het raam trekken de aandacht. Teun (37) woont samen met zijn vriendin en twee kinderen in de prachtige Vijfhoek van Haarlem. Eelco (38) woont in Haarlem heerlijk vlakbij het station. Ze zijn beide zzp’ers en werken al jaren samen, zowel in de bouw bij de vochtbestrijding, als bij hun eigen onderneming TZO. TZO is hét bedrijf dat sensors maakt om metingen te doen in stedelijke en buiten stedelijke gebieden. Ook worden er lokale metingen verricht om de conditie van monumenten en andere gebouwen live te monitoren, maar er gebeurt meer… Zo bouwen ze op dit moment ook machines om zeewater om te zetten naar drinkwater en werken ze aan meer oplossingen voor problemen gerelateerd aan water en duurzaamheid.

Teun heeft de bouwopleiding gedaan en is daarna gaan werken in de bouw bij de vochtbestrijding. Dat Teun een bouwopleiding heeft gedaan kwam goed van pas, want een paar jaar geleden heeft hij zijn huidige huis in de Vijfhoek als bouwval gekocht en deze zelf helemaal verbouwd. “Het huis was zo lek als een mandje en je keek door de vloeren heen. Het is geweest van een oudere dame die het niet zelf goed meer kon onderhouden.”

Eelco is zzp’er en werkt al jaren samen met Teun, zowel in de bouw (vochtbestrijding) als bij MAAK onder de vlag van TZO. Hij heeft veel hobby’s: programmeren, serverbeheer, printplaten en elektronica maken, 3D-printen, CNC-frezen en en dat soort dingen. “Sensors maken was dan ook iets wat ik mooi op kon pakken, want in vochtbestrijding hadden we veel behoefte aan metingen doen. Vooral naar klimaat controleren en kleine ruimtes (kruipruimtes) meten.” Teun vervolgt: “Er zijn wel sensors, maar wat er meestal gebeurt is dat er bij een inspectie één keer per (half)jaar alleen op dat moment een meting gedaan wordt. De sensors die wij ontwikkelen kunnen blijven staan. Deze zetten om de tien seconden, of per minuut metingen door, op deze manier weten we beter wat over een langere periode gebeurt.”

Kunnen deze vochtweringssensors of andere sensors breder uitgezet worden, zodat andere bedrijven of particulieren hier ook gebruik van kunnen maken? Teun: “Wij bieden een complete service aan om metingen te doen voor bedrijven en wij ontwikkelen sensors op aanvraag. Ook willen we meer op de particulieren markt gaan zitten en daarom zijn we nu aan het kijken hoe we gebruiksvriendelijke producten kunnen maken. Mensen kunnen dan zelf de sensors plaatsen, zodat iedereen zelf zijn eigen metingen kan verrichten. Op onze infrastructuur kan je bijna elke sensor op aansluiten. Je kan hierbij denken aan, luchtkwaliteit sensors waar je bijvoorbeeld fijnstof, NO2 (stikstofdioxide) kan meten, maar je kan ook licht en geluid meten of temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, regen, bodemvocht eigenlijk bijna alles.” Eelco vervolgt: “En met de huidige sensors waar de metingen mee gedaan worden, moet je altijd bij zijn. Dat hoeft met die van ons niet. Onze sensors kan je in een gebied of een pand op allemaal verschillende plekken neerzetten. De metingen die dan gedaan worden kan je vanaf je computer thuis of kantoor allemaal live bekijken. En dit kan voor een periode zo lang als je wilt. Teun vervolgt: “De metingen zijn goed in een grafiek te zetten en kan je daarom ook met elkaar vergelijken. Ook kan je de data aansturen. Als er bijvoorbeeld grenswaardes worden overschreden dan kun je met een Early Warning System (EWS) een melding krijgen dat er een ingreep vereist is. Dit kan allemaal omdat alles geautomatiseerd is.”

Je kan veel meten met jullie sensors, ving ik nou ook iets op over metingen bij bomen? Teun: “We hebben onderzoek gedaan naar vochtmetingen in diverse houtsoorten. Als bij hout de grenswaarde van het vochtpercentage wordt overschreden kan er zwamvorming ontstaan en dat kan houtrot veroorzaken. Het komt ook voor dat monumenten geïsoleerd of gemoderniseerd worden, dan verandert vaak de thermische werking en de vochthuishouding. Met deze sensors zou je dan kunnen meten of de aanpassingen geen nadelige invloed hebben op de vochthuishouding in het hout. Wij onderzoeken op dit moment ook of wij deze sensor kunnen inzetten voor groenhout, levende bomende bijvoorbeeld. Dan kan je kijken hoe de vochthuishouding bij een boom is. Als er een lange droogte is dan kan je bepalen of extra bewateren nodig is, of dat brandgevaar toeneemt.”

Sinds september 2020 zit TZO met zijn bedrijf op het MAAK terrein. Hoe zijn jullie hier gekomen en waarom past dat zo goed? Teun: “Ik wist dat David van der Veldt (Veldtwerk) hier zat en Sjoerd de zoon van Hans Struiksma (Duurzame Onderneming Kennemerland), daardoor kende ik het terrein al. Ik was op zoek naar een nieuwe plek. De innovatie die hier is past goed bij ons, en hetgeen waar we mee bezig zijn en ons toekomstperspectief. Je kan hier ideeën met elkaar overleggen en elkaar versterken. We werken al samen met een aantal MAAKers.

Lopen er een aantal experimenten hier nu bij MAAK waar jullie mee bezig zijn? Teun: “Ja we hebben net een sensor, een testopstelling, in de klimaattuin van MAAK geplaatst. We monitoren op dit moment in de tuin de luchtvocht, temperatuur en luchtdruk. Wanneer je deze data hebt kan je de tuin beter onderhouden, bijvoorbeeld wanneer moet je bewateren of snoeien. Maar ook kan je meten wat er in de lucht gebeurt nu met deze klimaattuin, want we hebben ook een sensor op het achter terrein geplaatst om zo de data met elkaar te kunnen vergelijken. Deze sensors zijn gekoppeld aan een aantal gateways en deze weer aan The Things Network (open LoRaWAN® network). Op het beeldscherm die achter glas bij onze unit hangt kan je live meekijken. Of je kunt op deze site de statistieken bekijken, klik hier. Verder willen we ons gaan verdiepen in fijnstofmetingen. De milieustraat, Treffers waar veel roest afkomt, de betoncentrale en de Oudeweg stoten hier in de Waarderpolder veel uit. Er vinden op dit moment nog geen metingen plaats in de Waarderpolder en daarom is het interessant om dit te gaan oppakken.”

TZO in het kort
TZO is het bedrijf dat sensors maakt om metingen te doen in stedelijke en buiten stedelijke gebieden. Ook worden er lokale metingen verricht om de conditie van monumenten en andere gebouwen live te monitoren. Zo kunnen er vanaf de telefoon of computer direct relevante gegevens worden uitgelezen die aangeven wat de actuele waardes zijn in een object. Metingen zoals temperatuur, luchtvocht, fijnstof, NO2, grondwater, neerslag, geluid en licht e.d. kunnen in grafieken naast elkaar worden gelegd om zo te kunnen achterhalen wat er gaande is, hoe groot een actuele probleem is of hoe effectief een behandeling of ingreep is. Doordat de metingen live zijn kan er indien er een grenswaarde wordt bereikt direct een signaal vanuit het Early Warning System (EWS) worden verzonden. TZO maakt gebruik van The Things Network en kan overal op de wereld sensors plaatsen en de data met WiFi, 4G of Satelliet doorsturen.

TZO is te vinden in unit E-0.2 op het MAAK Haarlem terrein. Heb je vragen, ben je benieuwd naar iets of wil je in contact komen? Teun en Eelco staan voor je klaar. Bellen 06 18 37 01 66 of mailen tzohaarlem@gmail.com kan natuurlijk.

Teun (links) en Eelco (rechts) hun testopstelling in de klimaattuin aan het testen

Volg de MAAK Haarlem social media kanalen Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.